Πρακτική άσκηση φοιτητών

Πληροφορίες για τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης φοιτητών Χημικών Μηχανικών και για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπεύθυνος Προγράμματος:Πάτροκλος Βαρελτζής, επίκουρος Καθηγητής

h

Ανακοινώσεις

Θέσεις Εργασίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ερώτηση, υποστήριξη και προσφερόμενη θέση εργασίας.